Budowa drogi roboczej

Podsypka z piasku pod drogę roboczą z płyt drogowych.

Przewiń do góry